Disclaimer

Stage-support.com


Stage-support besteed de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stage-support, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, data-vendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Alle in onze publicaties vermelde merken zijn eigendom of geregistreerde merken van de betreffende bedrijven.

Heeft u vragen en-of opmerkingen over deze website?
Neen dan contact met ons op via ons contactformulier.